Het adviseren van schoolbesturen

FlexZ advies heeft ruime ervaring in het adviseren van schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. Vandaag de dag is het leiding geven aan een school een complexe zaak voor een schoolbestuur. Veel nieuwe regelgeving, media-aandacht, wensen van de ouders, etc.

Ouderbetrokkenheid en actief burgerschap

Ouders zijn de belangrijkste klanten van de school en wat mij betreft staat of valt een school met het vertrouwen van de ouders. Communicatie met ouders is een vak apart en vraagt veel geduld en inzicht in het communicatieproces.

Personeel en organisatie

Met de gestage stroom van nieuwe regelgeving, wordt het voor de scholen steeds ingewikkelder een gedegen integraal personeelsbeleid (IPB) uit te voeren. Te denken valt aan; het personeelsdossier, functionerings- en beoordelingsgesprekken, ziekteverzuimbeleid en -registratie, reïntegratieactiviteiten, etc.

Thuis op alle terreinen van het onderwijs

Respect voor de identiteit

 • Advies

  Professionalisering van het bestuur, hulp bij nieuwe regelgeving, media-aandacht, bezuinigingen en wensen van ouders.

 • Begeleiding

  Personeelsdossiers, functioneringsgesprekken, ziekteverzuimbeleid en andere protocollen naar wens.

 • Bemiddeling

  Meningsverschillen tussen ouders en de school, conflictueuze omstandigheden met werknemers, bestuur of overheid.

 • Maatwerk

  Passende oplossingen in samenspraak met het bestuur en de school voor een breed scala aan vraagstukken en wensen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Advies

  Professionalisering van het bestuur, hulp bij nieuwe regelgeving, bezuinigingen en wensen van ouders.

 • Begeleiding

  Personeelsdossiers, functioneringsgesprekken, ziekteverzuimbeleid en andere protocollen naar wens.

 • Bemiddeling

  Meningsverschillen tussen ouders en de school, conflictueuze omstandigheden met werknemers of bestuur.

 • Maatwerk

  Passende oplossingen in samenspraak met het bestuur en de school voor een breed scala aan vraagstukken en wensen.